I  dịch vụ 3PL 

Trung tâm Logistic kiểu mới mang đến giải pháp tích hợp giữa nhà máy thông minh và trung tâm hậu cần, được trang bị hệ thống CNTT thời gian thực hiện đại, hệ thống quản lý hàng tồn kho chuyên nghiệp, vận hành với quy trình tối ưu, dịch vụ khách hàng xuất sắc và giải pháp vận chuyển hàng hóa an toàn.

 

I  3PL SERVICE

Ý tưởng trung tâm hậu cần mới, được thiết kế để cung cấp giải pháp tích hợp giữa nhà máy thông minh và trung tâm hậu cần, được trang bị hệ thống CNTT 24/7 hiện đại, hệ thống quản lý hàng tồn kho chuyên nghiệp, quy trình nhanh chóng, dịch vụ khách hàng xuất sắc và giải pháp vận chuyển hàng hóa an toàn.

 

 

I  3PL

 

I LỢI ÍCH
VƯỢT TRỘI

 

 


Hệ thống CNTT thời gian thực

 

 

 


Dịch vụ chuyên nghiệp

 

 

 


Đặt khách hàng làm trung tâm

 

 

 


Logistics tổng hợp

 

 

 


Vận chuyển

 

 

 


Quản lý tồn kho

 

 

 


Bảo quản hàng hóa

 

 

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI

 

 

I  3PL


Lấy khách hàng
làm trung tâm


Hệ thống CNTT
thời gian thực


Dịch vụ
chuyên nghiệp


Logistics tổng hợp


Vận chuyển


Quản lý tồn kho


Bảo quản hàng hóa

 

HỆ THỐNG LOGISTICS BÊN THỨ BA
TRUNG TÂM 3PL COBI LOGIS

 

HỆ THỐNG LOGISTICS BÊN THỨ BA
TRUNG TÂM 3PL COBI LOGIS